Alle keurings-verslagen
Instelling: Vzw den chiro Bijef

Adres: Lindenstraat 15, Laakdal

Type: Jeugdlokaal

Dossiercode: ZO/2012/0134

Brandweerverslag

Brandweerverslag 2016

Brandweerverslag 2021

 

Elektrische keuring Laagspanningsinstallatie

-Keuringsverslag 29/10/'21

-Eendraadschema en Situatieschema met ook de inplanting van de borden

-Documenten met uitwendige invloedsfactoren
-Plan(Boven) Plan (onder) en Lijst van de veiligheidskringen

-Plan en lijst van de kritische kringen Niet van toepassing voor ons

-Plan met evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten

-Risicoanalyse van de elektrische installatie

-De boomstructuur met daarin de borden om de stroomverdeling te visualiseren

Niet van toepassing slechts 1 kast met vermogenkringen

Elektrisch schema.sep document

 

Automatische branddetectie en alarminstallatie

-Keuringsverslag deel 1

-Keuringsverslag deel 2

 

Brandbestrijdingsmiddelen

-Brandblussers = Keuringsverslag

-Brandhaspels = Keuringsverslag

 

Verwarmingsinstallatie

-Keuringsverslag

 

Gasinstallatie

-Keuringsverslag 1

-Keuringsverslag 2

 

Register visuele en andere controles

-Register

 

Attest dat brandweer moet invullen