Huren

Prijzen

Kamp periode's

De prijs is 310euro per nacht (2023) (prijzen 2024,2025,2026,207 op aanvraag)

exclusief verbruiksgoederen (gas, elektriciteit, water en vuilnis)

Het lokaal heeft een binnenslaap capaciteit van 60 personen.

De buitencapaciteit is een 100 tal personen. (staat niet vast)

In de eetzaal kunnen 120 personen zitten.

Vanaf de 61ste persoon is het 3,6 euro p/p per nacht.

 

Weekend verhuur

Wij doen GEEN weekend verhuringen aan groepen!!!


Er zullen ook GEEN mails meer beantwoord worden op een weekendverhuring aanvraag.


Andere 

(bv vergaderingen, alleen polyvalente zaal enkel door de week 25euro.)


200€ per nacht voor de gelijkvloers.

250€ per nacht voor het hele gebouw.

Privéfeest(polyvalente zaal, keuken en toiletten): (Weekend)

150 euro per aangegane 24 uur. (exacte uren worden afgesproken tussen de huurder en verhuurder.)

 

extra

5€/dag voor gebruik wasmachine.


Voor periodieke huringen

bespreekbaar

Kalender

Wil je graag het lokaal huren?

Dit kan door een mailtje te sturen

Jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro BijefHUISHOUDELIJK REGLEMENTAdres van het LOKAAL:

Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst

Lindestraat 15A

2430 LAAKDAL

 

Voor vragen, informatie, toegang e.d. kan u zich steeds wenden tot:

Hanne Thys

Neerstraat 28/201

3980 Tessenderlo

0479/72.32.45

hannethys@hotmail.com

 

Meer informatie over het gebouw kan u vinden op: www.denchirobijef.be


A.  Het gebouw

Het gebouw heeft binnen een capaciteit van 60 personen.

Boven is een polyvalente ruimte waar men nog 10 extra personen te slapen kan leggen.

 

Gelijkvloers

Polyvalente zaal (refter)

4 lokalen

Toiletten dames – toiletten heren

Gehandicapten toilet en douche

Douches dames en heren

Berging aan keuken met koelcel

Berging onder trap

keuken (met materiaal: volledige inventaris op te vragen bij verhuurder + aanwezig in het lokaal)

- Oven

- Kantelbare braadpan

- 6-pits vuur

- 2 gasbokken

Verdieping

Polyvalente ruimte

3 lokalen

 

Terrein

Speelplein met voldoende ruimte om tenten te zetten (1ha).

De nabijgelegen tennisterreinen, rugbyterreinen en voetbalpleinen zijn geen eigendom van VZW Den Chiro Bijef, het is dan ook verboden deze terreinen te betreden.


Omgeving

Bos: 500m. Laat het bos netjes achter en beschadig het niet.


Stafkaarten

1:10.000 25/1N

1:20.000 25/1-2

1:50.000 25

 

B. Verhuurperiodes

 1. Bivak
 2. Weekends
 3. privéfeesten
 4. vergaderingen e.a.

 

1. Bivak

Periode:

Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) wordt het gebouw verhuurd voor kampen van jeugdbewegingen.

De verhuurperiode is normaal steeds een periode van 10 dagen:

 

Juli:  1-11, 11-21, 21-31

Augustus:  31juli-10, 10-20, 20-30

 

Van deze periode kan afgeweken worden mits uitdrukkelijke toestemming van de verhuurders.

 

De verhuring is alleen definitief als de verhuurders het ondertekend contract en het voorschot ontvangen hebben. Deze betaling dient te gebeuren maximum 2 weken na ontvangst en ondertekening van dit verhuurcontract. 700 euro dient gestort te worden op de rekening van VZW Den Chiro Bijef: BE93 6528 1882 4067

 

Uw groep mag op de dag van aankomst de kampplaats ten vroegste vanaf 15.00u betrekken. Uw groep moet de dag van vertrek ten laatste om 12.00u het gebouw en het terrein verlaten hebben. Bij niet naleving van deze regel zal u een meerprijs van €50,00 per uur aangerekend worden.

 

Prijs:

De huurprijs per nacht voor 60 personen of minder is €240,00 (= forfaitair bedrag).

Verblijven er meer dan 60 personen dan is de bijkomende prijs €3,00 per persoon per nacht.

 

2. Weekends

Verhuringen aan groepen doen wij niet meer, enkel, enkel nog als ze hetzelfde jaar bij ons op kamp komen.
Het gebouw kan gehuurd worden voor een weekend, dit is van vrijdagavond 18.00u tot zondagmiddag 12.00u.

Als men met maximum 25 personen aanwezig is, is het mogelijk om alleen het gelijkvloers te huren.

De verhuring is alleen definitief als de verhuurders het ondertekend contract en het voorschot ontvangen hebben. Deze betaling dient te gebeuren maximum 2 weken na ontvangst en ondertekening van dit verhuurcontract. 150 euro dient gestort te worden op de rekening van VZW Den Chiro Bijef: BE93 6528 1882 4067

Prijs:

Gelijkvloers: €150 per nacht

Volledig gebouw: €200 per nacht


3. privéfeest (communie, lentefeest, familiefeest,…)  

Het gebouw kan gehuurd worden voor privéfeesten.

Men huurt dan de polyvalente zaal beneden, de keuken en de toiletten.

Het gebouw wordt in geen geval verhuurd voor fuiven of vaten.

 

De huurprijs voor een privéfeest bedraagt €150.00 per aangegane 24 uur.

De uren waarop de huurder toegang heeft tot het gebouw worden vooraf afgesproken tussen huurder en verhuurder.

 

De verhuring is alleen definitief als de verhuurders het ondertekend contract en het voorschot ontvangen hebben. Deze betaling dient te gebeuren maximum 2 weken na ontvangst en ondertekening van dit verhuurcontract. 150 euro dient gestort te worden op de rekening van VZW Den Chiro Bijef: BE93 6528 1882 4067


4.Vergaderingen e.a.

(gebruik van de polyvalente zaal zonder de keuken)

Voor vergaderingen of andere bijeenkomsten waarbij enkel de polyvalente zaal gebruikt wordt, kan u de zaal huren, dit kan niet in het weekend.

 

De huurprijs bedraagt dan €25.


C. Milieu

 • Alle afval dient gesorteerd te worden volgens instructies op het infobord.
  • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het huren van een container, hij krijgt hiervoor een brief van de gemeente Laakdal.
  • Indien de container vol is, is het toegelaten om grote vuilzakken bij de container te plaatsen.
  • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het voorzien van zakken voor PMD en restplastiek. Deze zakken kunnen ook bij de verhuurder gekocht worden.
  • Al het afval moet steeds opgeruimd worden.
  • De terreinen rond het gebouw moeten in de oorspronkelijke staat hersteld worden. 
  • Het is ten strengste verboden bomen en struiken te verminken, af te hakken of om te zagen.
  • Kampvuur is toegelaten op de daarvoor voorziene plaats
   • Voor het verzamelen van brandhout voor het kampvuur mag men enkel hout halen waar dit toegelaten is. Onrechtmatig verkregen hout kan leiden tot schadevergoedingen van de eigenaars.
   • Het is ten strengste verboden om op het dak te komen. Bij overtreding wordt er een boete van €200 opgelegd.
   • Er is een rookverbod in het hele gebouw.
   • Het is verboden in of rond de Grote Laak te spelen (beek in de buurt). Deze is helaas chemisch verontreinigd
   • Bij weekends en bivakken wordt er bij aankomst een lijst van alle aanwezige personen bezorgd aan de verhuurder (naam + geboortedatum)
   • Hou iedere doorgang en uitgang vrij.
   • Het is ten strengste verboden de rookmelders en brandblussers te verwijderen.
   • Alle schade aan gebouwen en omgeving dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurders.
   • Het is verboden zelf herstellingen uit te voeren aan het gebouw of materialen. Verwittig de verantwoordelijke.
   • Elke groep moet een verzekering (ongevallen, medische kosten, burgerlijke aansprakelijkheid)  hebben afgesloten voor eigen leden en vergezellende personen. 
   • Iedere groep dient ook zelf over een EHBO-kit te beschikken.
   • De VZW Den Chiro Bijef kan door de huurders niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen waarvan één of meerdere leden van de hurende groep in de gebouwen en/of terreinen het slachtoffer zouden zijn.
   • Respecteer het gebouw en de omgeving, u bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het gebouw en het materiaal. U bent verplicht om als goede huisvader voor het gebouw en het terrein te zorgen.
    • Indien gebouw onvoldoende wordt schoongemaakt dan zal de schoonmaak uitgevoerd worden door derden en zal de kostprijs verhaald worden op de huurders. Deze kan oplopen tot €1000 (duizend Euro).
    • Sanitair en keuken moeten dagelijks gronding gepoetst worden.
     • In de keuken bevinden zich de handleidingen van de toestellen. Lees deze aandachtig door voor gebruik. De handleidingen dienen nadien ter plaatste te blijven.
     • Aan het einde van het verblijf wordt het gebouw in de oorspronkelijke staat achtergelaten (vloeren gedweild, muren proper, trap proper en droog, sanitair proper en droog (vuilbakjes leegmaken, geen toiletpapier op de grond) en keuken zuiver,…).
     • Aan het einde van het verblijf worden tafels en stoelen gestapeld en in de polyvalente ruimte op de aangeduide plaats gezet.
     • Het is verboden stoelen en tafels naar buiten te verplaatsen.
     • Er worden geen nagels of duimspijkers in de muren geslagen. Het is tevens verboden op de muren te schilderen of iets met plakband tegen de muren, ramen of deuren te plakken. Indien de muren bevuild worden, dienen deze terug schoongemaakt te worden.
      • Ramen dienen gesloten te worden bij (hevige) regenval en bij het totaal verlaten van het gebouw (bv. Bij trektochten)
      • Al het aanwezig materiaal dient met het nodige respect behandeld te worden.
       • Het is verboden campers, caravans en ander materiaal (bv. Containers) te stationeren op de openbare parking.
       • Tijdens kampen is het toegestaan om versterkt geluid af te spelen maar dit dient beperkt te worden. Richtlijn: 1u per dag (bv. Bij opening/afsluiting, bij maaltijden of andere verzamelmomenten en bij bepaalde activiteiten).
        Ander versterkt geluid dient beperkt te worden tot de directe omgeving (bv. Rond de tent).

D. Veiligheid


E.  Orde en netheid

 

 • De verantwoordelijke van het gebouw mag altijd, indien hij dit nodig acht, controle uitoefenen in het hele gebouw en op het terrein.

 

Wij Wensen u een fijn verblijf in onze jeugdverblijfplaats.

VZW Den Chiro Bijef en Chiro Klein-Vorst